การขอสินเชื่อคืออะไรและมีข้อดีอย่างไร

สินเชื่อ คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

     สินเชื่อ คือการให้ยืมเงินหรือกู้เงิน และเชื่อว่าจะได้รับเงินคืนตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนนั่นเอง ที่จริงแล้วก็คือเงินกู้ หรือให้เงินกู้ นั่นแหละค่ะ ซึ่งสถาบันการเงินหรือธนาคารใช้เรียกเงินกู้, การปล่อยเงินกู้ ให้ฟังแล้วดูดีขึ้นนั่นเอง

การขอสินเชื่อเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้เพราะเป็นตัวช่วยที่สามารถทำให้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเราได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่ว่าจะการขอสินเชื่อบุคคลเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อ SME สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อบ้านเพื่อการสร้างบ้านหรือเพื่ออนาคต ถึงแม้สินเชื่อจะมีดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารแต่การได้เงินก้อนเพื่อให้สามารถต่อยอดเงินให้งอกเงยจึงเป็นทางเลือกที่หลายคนนิยมใช้
การขอสินเชื่อนั้นเป็นรูปแบบการบริการทางการเงินของทางธนาคารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเป็นการทำสัญญากัน 2 ฝ่ายระหว่างทางธนาคารและผู้กู้ โดยขั้นตอนการพิจารณาขอสินเชื่อค่อนข้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เอกสารเยอะ ในข้อมูลส่วนนี้เราสามารถขอทราบจากทางธนาคารเพิ่มเติมได้หากธนาคารเรียกเอกสารในส่วนไหนเพิ่มเติมเราก็แค่จัดเตรียมให้พร้อมเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการขอสินเชื่อในวงเงินที่เรายื่นขอพิจารณาโดยช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ยื่นกู้ ในปัจจุบันการขอสินเชื่อสามารถนำสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณมีเงินสดหมุนเวียนในกิจการหรือนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญช่วยทำให้คุณสามารถสร้างเงินให้งอกเงย สำหรับสินเชื่อแต่ละแบบมีความโดดเด่นแตกต่างกัน เช่น
สินเชื่อเพื่อการค้า เป็นการให้เครดิตโดยใช้ความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายมักจะยอมมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อนำไปขายได้ก่อน โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องชำระเงินสดให้กับผู้ขายแต่จะมีการทำสัญญากันขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพราะหลังจากผู้ขายนำไปขายเรียบร้อยแล้วและได้เงินค่าสินค้านำมาชำระหนี้กับทางผู้ขายซึ่งเป็นสินเชื่อที่เราเห็นกันอยู่บ่อยมากในปัจจุบันหรือที่เรียกกันติดปากว่าให้เครดิต30 วัน เช่นการนำสินค้าไปขายก่อนแล้วจึงชำระค่าสินค้าภายใน 30 วัน
สินเชื่อเพื่อการบริโภค โดยสินเชื่อส่วนนี้เป็นลักษณะของการนำสินค้าและบริการไปใช้ก่อน แล้วจึงค่อยชำระค่าสินค้าในภายหลัง โดยมีระยะเวลากำหนดอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น การรูดบัตรเครดิตภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ้นเดือนเมื่อถึงรอบบิล ทางผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะมีการนำส่งใบแจ้งหนี้เพื่อเก็บค่าใช้จ่ายที่คุณได้ซื้อสินค้าไปก่อนหน้านั้น
สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยสินเชื่อลักษณะนี้เป็นบริการสำคัญของทางธนาคารเพราะการปล่อยสินเชื่อเป็นการก่อให้เกิดรายได้ของทางธนาคารโดยสถาบันการเงินจะได้รายได้จากอัตราดอกเบี้ยที่มีการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆในการขอสินเชื่อ
ข้อดีของการขอสินเชื่อ คือช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เราสามารถใช้จ่ายได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การใช้สินค้าอุปโภคบริโภค โดยจะนำเงินมาชำระเมื่อถึงกำหนดซึ่งเป็นรูปแบบทางการเงินที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีสำหรับใครที่สนใจขอสินเชื่อคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารใกล้บ้านคุณเพื่อขอคำแนะนำในการขอสินเชื่อประเภทต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของคุณมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.