ความสำคัญของ “เครดิตบูโร” กับ “เศรษฐกิจไทย” ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้!

ระบบฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด สำหรับจัดเก็บประวัติการชำระหนี้ของผู้เป็นหนี้ในระบบอย่างหน่วยงาน “เครดิตบูโร” มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร อยากรู้ต้องอ่าน!

ความสำคัญของ “เครดิตบูโร” กับ “เศรษฐกิจไทย” ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้

ได้ยินมานานกับชื่อหน่วยงานแห่งนี้ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า เครดิตบูโรNCB (National Credit Bureau) แต่จะมีสักกี่คนนัก ที่รู้ว่าหน่วยงานแห่งนี้ นอกจากจะทำหน้าที่รวบรวมประวัติพฤติกรรมการเคลียร์หนี้เคลียร์สินของลูกหนี้ทั้งหมดในประเทศ เพื่อให้ทั้งฝ่ายสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้ที่เป็นลูกหนี้ได้รู้สถานะในการชำระหนี้ของตเองแล้ว “ข้อมูลเครดิต” ที่ทางเครดิตบูโรได้ทำการเก็บรวมรวมไว้นั้น ยังมีประโยชน์และมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

เมื่อทางเครดิตบูโรได้มีการจัดเก็บข้อมูล “การจ่ายชำระหนี้” ขึ้นมาเป็นฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาจัดทำเป็นเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) อันเป็นข้อมูลสถิติเชิงวิเคราะห์ ที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่า ในอนาคตจะมีลูกหนี้ที่มีโอกาสชำระหนี้ได้ตามกำหนดเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจะผิดนัดอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่

ซึ่งจะทำการแยกออกมาได้อย่างชัดเจน โดยจะทำการแบ่งช่วงของ Score ไว้ตั้งแต่ 300-900 คะแนน และจะให้เกรดของความเสี่ยงเรียงตามลำดับเป็น 8 ขั้น โดยให้เกรดในแต่ละช่วงเป็น Code ต่าง ๆ ตั้งแต่ AA – HH

เกรดที่โชว์ขึ้นมาใน Credit Scoring ของเครดิตบูโร จึงเปรียบเสมือนเครื่องส่งสัญญาณเตือน เมื่อสถานะในการชำระหนี้ของลูกหนี้ต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่ช่วงอันตราย บ่งบอกถึงแนวโน้มทางด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นและความเสี่ยงของการทำธุรกรรมสินเชื่อในระบบในอนาคตของประเทศที่จะได้รับผลกระทบ

เช่น ทางหน่วยงานอาจมีการหยิบกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาเป็นจำนวน 10,000 คน และจากฐานข้อมูลทางสถิติที่ได้ โชว์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จำนวนคน 7,000 คนจากหนึ่งหมื่นคนในกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่จะสามารถชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ตามกำหนด ส่วนอีก 3,000 คน ที่เหลือ มีแนวโน้มที่จะค้างจ่ายหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเกิดหนี้ศูนย์จากคนกลุ่มนี้ เป็นต้น

ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงกับระบบเศรษฐกิจและการเงิน หรือการคลังของประเทศ โดยสังเกตได้จาก Score ที่ออกมามีแนวโน้มที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะค้างชำระเป็นสัดส่วนที่มากเกินครึ่งหรือเยอะผิดปกติ

สถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องจะได้มีการตื่นตัว ร่วมกันคิดหาแนวร่วม หาแนวทางมาตรการป้องกันในเบื้องต้น ไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย จนทำให้ระบบเศรษฐกิจล่ม เพราะหากเศรษฐกิจแย่ อะไรๆก็อาจจะแย่ตามกันไปหมด และปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นในที่สุด

ดังนั้น ข้อมูลทางด้านสถิติที่ได้มาจาก เครดิตสกอริ่ง ของเครดิตบูโร จึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับกรองข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเงินของคนส่วนใหญ่ในประเทศ บ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าของหนี้ หรือหน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องควรตระหนักถึง

หากลูกหนี้ในประเทศทั้งหมด หรือส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี บ่งบอกได้เลยว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดี แต่หากสถานะส่วนใหญ่โชว์ไปในด้านตรงกันข้าม นั่นจะเป็นเหมือนกระดิ่งที่คอยส่งสัญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายต้องควรระวัง และจะได้หาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที ก่อนที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศจะพังไปนั่นเองค่ะ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตัวเลขทางด้านสถิติ เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่ช่วยบ่งบอกสถานการณ์เท่านั้น แต่สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากที่สุด คงหนีไม่พ้นพฤติกรรมของลูกหนี้ ที่ควรจะต้องรับผิดชอบหนี้ที่ตนเองได้ก่อ ชำระให้ตรงเวลา ไม่สร้างหนี้เกินตัว อยู่อย่างพอประมาณ แค่นี้ก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงได้แล้วละค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.