บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์

บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์

บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์

ชื่อเครดิตการ์ด บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย แพลทินัม (King Power-KBank Platinum Credit Card)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัตร Platinum
เหมาะสำหรับ ช้อปปิ้งทั่วไป
จุดเด่น
 • รับสิทธิพิเศษที่มากกว่าเมื่อช้อปสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ : รับส่วนลด สูงสุด 20% ตั้งแต่บาทแรก และสะสมกะรัตกับ คิง เพาเวอร์
 • รับคะแนนสะสม KBank Reward Point สูงสุด x 2 (เมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี)
 • รับกะรัตสะสม จาก คิง เพาเวอร์ เพิ่ม 25% พิเศษ
 • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 10% (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18% ต่อปี
สมัครบัตรเสริมได้ ได้สูงสุด 5 ใบต่อ 1 บัตรหลัก
วงเงินฉุกเฉิน 100% ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3%
ดอกเบี้ย(ต่อปี) 18% ต่อปี
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
 • รับสิทธิพิเศษที่มากกว่าเมื่อช้อปสินค้าที่ คิง เพาเวอร์

รับส่วนลด สูงสุด 20% ตั้งแต่บาทแรก และสะสมกะรัตกับ คิง เพาเวอร์ สำหรับสินค้าทั่วไปใน คิง เพาเวอร์ (King Power) ทุกสาขา โดยบัตร Platinum Card รับส่วนลด เริ่มต้นที่ 5% และรับเพิ่มเป็นส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • รับคะแนนสะสม KBank Reward Point สูงสุด x 2

Platinum Card รับคะแนนสะสม x 1.5 เมื่อช้อปสะสม ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี

 • รับกะรัตสะสม จาก คิง เพาเวอร์ เพิ่ม 25% พิเศษ

ทุกยอดซื้อ 100 บาท ได้รับ 1.25 กะรัต (จากปกติ ทุกยอดซื้อ 100 บาท เท่ากับ 1 กะรัต) และ 1 กะรัต มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1 บาท เพื่อให้คุณรักษา หรือยกระดับสถานะสมาชิก และแลกของรางวัลจากคิง เพาเวอร์ได้ง่ายและเร็วขึ้น

 • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

การแบ่งจ่าย Smart Pay นาน ขั้นต่ำ 4 เดือน หรือสูงสุด 10 เดือน โดยมียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเซลส์สลิป ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • King Power Birthday Celebration รับคืน Cash Voucher สูงสุด 30%

รับคืน Cash Voucher สูงสุด 30% ของมูลค่าสินค้า จำนวน 1 ชิ้น ในราคาปกติ มูลค่าตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป (เศษที่ไม่ครบ 100 บาท ไม่สามารถนำมาคำนวณคืนในรูปแบบ Cash Voucher) ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต (ยกเว้นสาขาที่สนามบิน) โดยสามารถใช้สิทธิ์ Birthday Celebration ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่ต้นเดือนเกิด และตรวจสอบแบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมรายการและเงื่อนไขรายการ Birthday Celebration ได้ ณ จุดขาย

 • รับสิทธิพิเศษจากห้องอาหารลามูน ภัตตาคารรามายณะ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ภัตตาคาร
 • รับสิทธิพิเศษเหนือระดับ จาก คิง เพาเวอร์ เพิ่มเติม

ขึ้นกับสถานะ ระดับบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ปัจจุบันของผู้ถือบัตร หรือขึ้นอยู่กับการสะสมยอดซื้อในการยกระดับสมาชิกของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์

 • รับสิทธิพิเศษทางการเงินที่มากกว่า (Financial Privileges)

ส่วนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม

SPECIAL FOREIGN EXCHANGE RATE King Power – KBank VISA Platinum Credit Card
FOREIGN CURRENCY (สกุลเงิน) Buying – Bank Note(+) (ส่วนเพิ่ม) Selling – Bank Note(-) (ส่วนลด)
USD 0.05 0.05
EUR 0.05 0.05
AUD, CAD, CHF, GBP, JPY100, NZD, SGD, HKD, CNY 0.02 0.02
 • สิทธิพิเศษจากบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • K-Auto Finance (รถใหม่) ให้ส่วนลดดอกเบี้ย 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • K-Auto Finance (รถช่วยได้) ให้ส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.20% สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • Progress Multi Insurance Broker (PMIB) ผ่อน 0% 6 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เมื่อท่านใช้บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย ชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาติให้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร และมีตารางการเดินทางที่แน่นอน ท่านจะได้รับการประกันชีวิตในวงเงินทุนประกันท่านละ 8 ล้านบาท สำหรับบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม ซึ่งการประกันชีวิตนี้จะคุ้มครองคู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ที่ท่านได้ชำระค่าโดยสารนั้นผ่านบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทยด้วย

คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน (พิเศษ! เมื่อใช้จ่ายที่คิง เพาเวอร์ รับ 25 บาท / 1.5 คะแนน)
อายุคะแนนสะสม ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก 10,000 บาท / ปี (ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 12 ครั้ง/ปี)
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม 10,000 บาท / ปี
ผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน (สำหรับบัตรแพลทินัม)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (โดยสามารถนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
 • กรณีเป็นผู้มีเงินออม ต้องมีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ต้องมีสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์)
 • กรณีชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย : ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป

อายุผู้สมัคร อายุ 20-80 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท / เดือน
เอกสารการสมัคร เอกสารหลักประกอบการสมัครบัตรหลัก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

เอกสารแสดงรายได้ประกอบการสมัครบัตรหลัก

 • กลุ่มผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้ และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  • กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้ และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ และรายได้อื่นๆ
  • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้ และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  • กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้ และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี
 • กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบันที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน / ขายตรง
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • กลุ่มผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
   • สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ / ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
  • กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ., บจก., หจก., หสน.)
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนา ไม่เกิน 6 เดือน
   • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ. และ บจก.)
   • สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือน และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.), คณะบุคคล
   • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
   • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
   • สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
  • กรณีเป็นผู้มีเงินออม
   • สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีประจำ / ออมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ใดๆอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ เอกสารสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)
เงื่อนไข ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์

รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท ดอกเบี้ย 20% ต่อปี ระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี! รับสิทธิพิเศษที่มากกว่า เมื่อช้อปสินค้าที่คิง เพาวเวอร์ มากกว่าด้วยส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับสินค้าทั่วไป

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์

บัตรเครดิต กสิกรไทย คิงเพาเวอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.