บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สะสมคะแนน ได้เร็วขึ้น รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สูงสุดถึง 3 เท่าทุกการใช้จ่าย 25 บาท และ 7 เท่า ในเดือนเกิด

ชื่อเครดิตการ์ดบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
สถาบันการเงินซิตี้แบงก์ (Citibank)
ประเภทบัตรPlatinum
เหมาะสำหรับช๊อปปิ้งทั่วไป,รับประทานอาหาร
จุดเด่นรับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สูงสุดถึง 7 เท่าทุกการใช้จ่าย 25 บาท
วงเงินสูงสุด2-5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระ20%
สมัครบัตรเสริมได้ได้
วงเงินฉุกเฉินไม่ระบุ
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)ไม่ระบุ
ดอกเบี้ย(ต่อปี)ถ้าชำระภายใน 45 วันจะไม่เสียดอกเบี้ย
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
 • รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 5 เท่า

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาทต่อรอบบัญชี และรับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ในหมวดข้างต้น และการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ครบ 150,000 บาท ต่อไตรมาส

 • รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 7 เท่า ในเดือนเกิด

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาทต่อรอบบัญชี และรับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ในหมวดข้างต้น และการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ

 • รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 2,500 คะแนนเพื่อนำ 500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดแลกรับกระเป๋าเดินทาง Trendy Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000บาท ภายในระยะเวลา 30วัน นับจากวันได้รับบัตรฯ และสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 2%

ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ (800 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาท/เดือน) ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการทาง SMS พิมพ์ GAS เว้นวรรคตามด้วย XXXX และหมายเลขบัตรฯ 12 ตัวสุดท้าย ส่งมาที่ 4712333 (3 บาทต่อ SMS) วันนี้ – 31 มี.ค. 58

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี
 • ฟรีบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง (ฟรีค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง และสูงสุด 2 ครั้ง/ปี)
คะแนนสะสม25 บาท /1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทต่อปีขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริมไม่ระบุ
ผู้มีสิทธิสมัคร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้สมัครอายุ 21 ปีขึ้นไป
รายได้ขั้นต่ำ15,000 บาท/เดือน
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำหรับคนไทย) หรือพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดฉบับจริงพร้อมแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ (เช่นค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น) ที่สามารถนำมาพิจารณาเพิ่มเติมในการให้วงเงิน ได้แก่ สลิปเงินเดือนแสดงยอดรายได้สะสมอย่างน้อย 6 เดือน (ทั้งรายได้ประจำและไม่ประจำ) และ/หรือ หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และ/หรือ ภงด. 91

เงื่อนไข

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

บัตรเครดิต ซิตี้ สะสมแต้ม

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สะสมคะแนน ได้เร็วขึ้น รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สูงสุดถึง 3 เท่าทุกการใช้จ่าย 25 บาท และ 7 เท่า ในเดือนเกิด

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้ สะสมแต้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.