10 เรื่อง ที่คุณต้องรู้ก่อนการเดินทาง เกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง
ผู้ชาย เดิน ลากกระเป๋า การเดินทางไปท่องเที่ยว สนามบิน
การเดินทางไปท่องเที่ยว

1. ประกันภัยการเดินทาง คืออะไร?

ประกันภัยการเดินทาง จัดเป็นการประกันภัยสำหรับการเดินทางรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองต่อการเดินทาง หรือสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมีความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปกติแล้ว ประกันภัยการเดินทาง จะมีการชดเชยให้กับผู้เอาประกันกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง เช่น การประสบอุบัติเหตุ เที่ยวบินดีเลย์ ทรัพย์สินสูญหาย หรือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงที่เราต้องเดินทาง เป็นต้น

หากพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา หลัก ๆ ก็น่าจะมีเรื่องของการทำงาน การทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือการท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งทุก ๆ ก้าวของการดำเนินชีวิตล้วนมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น ถ้าเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้นรถโดยสารประจำทาง การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เราคงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากสักเท่าไหร่ แต่สำหรับการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อไปทำงานในที่ห่างไกลนั้นต่างกับการเดินทางในชีวิตประจำวัน เพราะเราไม่อาจสามารถคาดการณ์ได้ถึงอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการทำ ประกันภัยการเดินทาง จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้คนเมื่อมีการเดินทาง

2. ทำไมจึงต้องมีการทำประกันภัยการเดินทาง?

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดการถกเถียงกันพอสมควร ซึ่งหากเป็นการเดินทางที่คุ้นเคยเส้นทางดี หรือเชี่ยวชาญกับวิธีการเดินทางนั้นอยู่แล้วก็คงไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ แต่กับการเดินทางไกลอย่างเช่น การเดินทางข้ามจังหวัด หรือการเดินทางไปต่างประเทศ นั้นต่างกัน เพราะเป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคย เส้นทางที่เราไม่รู้จัก ย่อมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุไม่คาดฝันได้ ที่สำคัญคือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จะช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการเดินทางให้เราได้ หรือหากเป็นการเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป จำเป็นต้องมี ประกันเดินทางต่างประเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3 หมื่นยูโร ประกอบการเดินทางด้วย

3. ประกันภัยการเดินทางมีประโยชน์อย่างไร?

อย่างน้อยก็ช่วยให้เราอุ่นใจได้มากขึ้น ยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เราก็อยากทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของเราคุ้มค่า และน่าจดจำมากที่สุด การได้ทำ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ไว้ ก็เป็นประโยชน์ทุกด้าน ต่อการเดินทาง เพราะประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ จะมีการชดเชยค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น ทรัพย์สินสูญหาย หรือเครื่องบินดีเลย์ เป็นต้น

4. ควรทำประกันภัยการเดินทางเมื่อใด?

หากเป็นการเดินทางไปในประเทศที่ต้องยื่นวีซ่า ก็ต้องมีเอกสารประกันภัยการเดินทางประกอบการขอวีซ่า จึงต้องซื้อประกันเดินทางไว้ล่วงหน้าก่อนขอวีซ่าประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ แต่หากเดินทางไปในประเทศที่ไม่ต้องมีวีซ่า หากต้องการซื้อประกันเดินทางก็ควรซื้อไว้ล่วงหน้า 1 – 2 วันเป็นอย่างน้อย

New York City (NYC), often simply called New York, is the most populous city in the United States. With an estimated 2019 population of 8,336,817 distributed over about 302.6 square miles (784 km2), New York City is also the most densely populated major city in the United States.[11] Located at the southern tip of the State of New York, the city is the center of the New York metropolitan area, the largest metropolitan area in the world by urban landmass.[12] With almost 20 million people in its metropolitan statistical area and approximately 23 million in its combined statistical area, it is one of the world's most populous megacities. New York City has been described as the cultural, financial, and media capital of the world, significantly influencing commerce,[13] entertainment, research, technology, education, politics, tourism, art, fashion, and sports, and is the most photographed city in the world.[14] Home to the headquarters of the United Nations,[15] New York is an important center for international diplomacy,[16][17] and has sometimes been called the capital of the world
New york Citi

5. ปัจจัยในการเลือกแผนประกันภัยเดินทางมีอะไรบ้าง?

 • เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เช่น หากชอบกีฬาโลดโผน หรือการผจญภัย ก็ควรเลือกแบบที่ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลเผื่ออาจเกิดอุบัติเหตุ
 • เลือกตามงบที่มีในกระเป๋า หมายถึงเราควรตั้งงบประมาณสำหรับทริปการเดินทาง เช่น ต้องมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าช้อปปิ้ง หรืออื่น ๆ โดยเผื่อค่าประกันเดินทางเอาไว้ด้วย หักลบเอา และควรมีส่วนที่สำหรับใช้ซื้อประกันที่ให้ได้วงเงินที่สูงหน่อย เผื่อว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้
 • ประเมินความเสี่ยงของการเดินทาง เช่น หากเดินทางไม่บ่อยก็ซื้อแบบเป็นครั้ง ๆ ไป แต่หากมีการเดินทางเป็นประจำ ควรเลือก ประกันการเดินทางรายปี เพราะว่าแผน ประกันการเดินทางรายปี มีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าการซื้อเป็นรายครั้ง

6. ประกันภัยการเดินทางเหมือน หรือต่างกับประกันสุขภาพอย่างไร?

ประกันสุขภาพโดยทั่วไปคือการให้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้านสุขภาพที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงเหตุที่อาจเกิดจากการเดินทาง ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในต่างประเทศ ส่วนประกันการเดินทาง คือประกันความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ท่องเที่ยว เช่น ทรัพย์สินสูญหาย เที่ยวบินถูกยกเลิก เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางที่ต้องรับการรักษาพยาบาล หรือเสียชีวิต

7. มีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว ต้องทำประกันภัยการเดินทางหรือไม่?

ประกันอุบัติเหตุ คือการให้ความคุ้มครองด้านการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะไปจนถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในช่วงของการเดินทาง ท่องเที่ยว หรือไปทำงาน ดังนั้นคำตอบก็คือต้องทำประกันการเดินทางด้วย เพราะให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน หรือการเดินทาง ครอบคลุมไปถึงค่ารักษาพยาบาลหากประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ด้วย

8. ประกันภัยการเดินทางควรจะคุ้มครองอะไรบ้าง?

ส่วนใหญ่ประกันภัยการเดินทางของแต่ละบริษัทจะให้ความคุ้มครองคล้ายกัน เช่น

 1. การเสียชีวิต หรือเสียอวัยวะระหว่างการเดินทาง
 2. คุ้มครองหากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 3. เที่ยวบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิก
 4. ทรัพย์สินสูญหายระหว่างการเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รวมทั้งค่าเคลื่อนย้ายส่งกลับประเทศ เพื่อทำการรักษา
 6. ค่าส่งศพ หรือกระดูกของผู้ที่ซื้อประกัน

9. ขั้นตอนในการเบิกเคลมประกันภัยเดินทางต้องทำอย่างไร?

 • หากต้องมีการรักษาพยาบาลเร่งด่วนแนะนำให้สำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปก่อน แล้วเก็บใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลกับใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกกับบริษัทประกันอีกครั้ง
 • เมื่อกลับถึงประเทศให้ติดต่อแจ้งเคลมกับบริษัทประกัน บางบริษัทประกันภัยสามารถส่งเอกสารยื่นเคลมผ่านทางออนไลน์ได้ หรือให้ส่งผ่านไปรษณีย์
 • เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย ใบเสร็จตัวจริง ใบรับรองแพทย์ กรมธรรม์ประกันเดินทาง และสำเนาหน้าสมุดบัญชีโดยบริษัทประกันจะโอนเงินค่าสินไหมชดเชยให้

10. ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองโรคประจำตัวด้วยหรือไม่?

ประกันภัยการเดินทางจะคุ้มครองเฉพาะการยกเลิกการเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้น โดยจะไม่ได้ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคประจำตัว แต่ถ้าถามว่าควรซื้อประกันเดินทางหากมีโรคประจำตัวด้วยหรือไม่ คำตอบคือควรซื้อโดยแจ้งให้บริษัทประกันทราบประวัติสุขภาพที่เป็นมาก่อนการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศเพื่อทำการรักษา แล้วค่อยถามบริษัทประกันว่าจะซื้อประกันที่ครอบคลุมถึงโรคประจำตัวด้วยได้หรือไม่ เพราะประกันเดินทางโดยทั่วไปไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับโรคที่เป็นก่อนทำประกัน

            ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่นักเดินทางต้องรู้ไว้เมื่อมีการเดินทาง หรือจะไปท่องเที่ยว เพื่อทำให้ประสบการณ์ในการเดินทางของเราน่าจดจำ และน่าประทับใจมากที่สุด เพราะอย่างน้อยเราก็มีประกันภัยการเดินทาง เป็นหลักประกันว่าจะทำให้เราสามารถเดินทาง หรือท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลมากที่สุด

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เว็บไซต์รวมข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัย
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0