ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7

ออมง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้

เริ่มต้นออมเดือนละ 1,980 บาทแค่ 7 ปีรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186,000 บาท
กับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพ พนักงานบัญชี บริษัทเอกชน

• ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
• ซื้อประกันชีวิต ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
• เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เดือนละ 1,980 บาท

รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์

• รับเงินจ่ายคืน 3%= 3,000บ.ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1-7
• รับเงินจ่ายคืน 5%= 5,000บ.ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่8-13
• รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%

รับผลประโยชน์คุ้มค่า

• รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 145%
• รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 186,000 บาท
• สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

สิทธิประโยชน์

• รับเงินจ่ายคืนทุกปีรวมตลอดสัญญาสูงถึง 51%
• รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%
• รับเงินครบกำหนดสัญญา 135%
สิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

• รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง 145%
• ได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

• ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี
• สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.