สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท เเคปปิตอล สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

โปรโมชั่นพิเศษ !

ดอกเบี้ยเพียง 12.99% ต่อปี นาน 5 เดือนเเรก*

อัตราดอกเบี้ยเเบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย
ฟรี ! ค่าอากรเเสตมป์
วงเงินอนุมัตืสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
สามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ 60 เดือน
ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับอนุมัติ
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเเละค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ
เดือนที่ 1 – 6 เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวม
<60,000 15% 13% 28% 15% 13% 28% 12-60
60,000 – 99,999 12.99% 0% 12.99% 15% 11% 26% 12-60
100,000 – 149,999 12.99% 0% 12.99% 15% 10% 25% 12-60
150,000 – 299,999 12.99% 0% 12.99% 15% 9% 24% 12-60
ตั้งเเต่ 300,000 ขึ้นไป 12.99% 0% 12.99% 15% 4.99% 19.99% 12-60

 

ตารางประมาณการค่างวดผ่อนชำระต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี เพื่อรับโอนเงินกู้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี
  • อายุตั้งแต่ 25-59 ปี (โดยอายุผู้สมัครรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

1) *สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ ตั้งเเต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เเละได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งเเต่ 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี(เฉพาะ 5 เดือนเเรก)
2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน เเละอัตรดอกเบี้ยพิเศษของโปรเเกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฎิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อบริษัท ทั้งนี้ เงื่อนไขเเละข้อกำหนดอื่นเป็นไปตามบริษัทกำหนด
3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เเหละ/หรือเปลี่ยนเเปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า เเละเมื่อบริษัทมีการยกเลิก เเละ/หรือการเปลี่ยนเเปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด
4) กรณีลูกค้ามีงวดผ่อนชำระน้อยกว่า 24 งวด หากลูกค้าหากลูกค้าชำระหนี้ก่อนครบกำหนดของเวลาสัญญา เเละสำหรับกรณีลูกค้ามีงวดการผ่อนชำระตั้งเเต่ 24 งวดขึ้นไป หากลูกค้าชำระหนี้ก่อนครบกำหนดของเวลาของสัญญาก่อน 24 งวดนับตั้งเเต่วันที่ได้กู้ บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเเละค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราสูงสุด (ไม่เกิน 28% ต่อปี)

**สำหรับลูกค้าที่มี ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนี้เท่านั้น กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง อยุธยา ขอนเเก่น นครราชสีมา เชียงใหม่

สมัครสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*