สินเชื่อรถยนต์ KK SME คูณ3

สินเชื่อรถยนต์ KK SME คูณ3

สินเชื่อรถยนต์ KK SME คูณ3

สินเชื่อ SME รถคูณ 3…สู้ด้วยเงินทุน 3 เท่า

ครั้งแรกของสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สามารถใช้รถเป็นหลักประกัน และได้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าประเมินรถยนต์ สูงสุด 5 ล้านบาท

 

วงเงิน
 • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่ารถ (ใช้รถเป็นหลักประกันได้ถึง 3 คันต่อราย)
 • วงเงิน 4 แสน – 5 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 – 72 เดือน**
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า effective rate 14.65%* ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 2.50% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บสย. 1.75% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นไปตามประกาศธนาคาร

*เทียบเท่ากับ MLR+7.50% ซึ่ง MLR ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อยู่เท่ากับ 7.15%
**หากปิดสัญญาก่อนกำหนดเวลา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ส่วนของวงเงินกู้ จะมีค่าธรรมเนียม Prepayment fee 3% ของวงเงินกู้ ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสมัครบริการ Flexible fee ที่สามารถเลือกชำระเพื่อปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ อัตราค่าบริการ 1% ของวงเงินกู้
 • ส่วนของวงเงินเช่าซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระ VAT และชำระคืนดอกเบี้ย 50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

 

เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปี หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินกิจการ และ/หรือ จดทะเบียนธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรายได้กิจการ 5-300 ล้านบาทต่อปี
 • กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 25%
 • เขตจังหวัดที่รับ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, ชลบุรี, ระยอง

คุณสมบัติรถยนต์หลักประกัน

 • รถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) อายุไม่เกิน 8 ปี
 • ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ครอบครองรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ที่ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์อยู่ในหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคาร (ตรวจสอบยีห้อ/รุ่นรถยนต์ ของท่าน ได้ที่นี่)

 

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการ
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีผู้กู้จดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินสินเชื่อเข้าฝาก (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6/12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • ใบสมัครสินเชื่อในนามบุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • ใบสมัครสินเชื่อในนามบุคคลธรรมดา โดยอ้างอิงรายได้จากกิจการที่เป็นนิติบุคคล (ดาวน์โหลดที่นี่)

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้ค้ำประกันทุกราย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันทุกราย
 • เอกสารเกี่ยวกับกิจการที่ออกโดยทางราชการ
   1. a สำเนาหนังสือรับรองกิจการที่ระบุวัตถุประสงค์กิจการ อายุไม่เกิน 3 เดือน
   1. b สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน
   1. c สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
   1. d สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) / หส. 2
   1. e สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีผู้กู้จดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินสินเชื่อเข้าฝาก (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6/12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • งบการเงินกิจการ 2 ปีล่าสุด
 • ใบสมัครสินเชื่อในนามนิติบุคคล
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เว็บไซต์รวมข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัย
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0