สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ สำหรับวิชาชีพเเพทย์

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ สำหรับวิชาชีพเเพทย์

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขยายกิจการทางการแพทย์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพียงแค่ขอให้แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • พิจารณาสำหรับแพทย์ 5 สาขาวิชา: แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร
 • คุณสมบัติผู้กู้อายุ 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ 3 – 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.0% (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.5% (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
 • ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว (Term loan)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ
 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร)
 • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี

วัตถุประสงค์ในการขอกู้โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เพื่อขยายกิจการ หรือธุรกิจทางการแพทย์
 • เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปิดคลีนิกรักษาโรค

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.