อาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่

ในปัจจุบันภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตได้เปลี่ยนไปซึ่งคนยุคใหม่แต่เข้าใจความสำคัญของการมีบัตรเครดิตและรู้เท่าทันวิธีการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงทำให้หลายท่านหันมาสนใจสมัครบัตรเครดิตกันมากขึ้น หากเป็นพนักงานเงินเดือนประจำคงไม่มีปัญหาในส่วนนี้แต่สำหรับใครที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หรือพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ไม่มีสลิปเงินเดือน หลายท่านอาจมีความสงสัยว่าจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่ ในวันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆเพื่อมานำเสนอสำหรับใครที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์หรือไม่มีสลิปเงินเดือนแต่ต้องการสมัครบัตรเครดิตจะมีวิธีการยื่นสมัครกับทางธนาคารอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ

ตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีข้อกำหนดออกมาว่าผู้ที่จะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและมีรายได้ประจำอย่างน้อย 15,000 บาท ต่อเดือน โดยมีแหล่งรายได้จากหลายช่องทางที่มีความสม่ำเสมอผ่านเข้ามาทุกเดือนอย่างน้อย 15,000 บาท ซึ่งเป็นเครื่องการันตีสำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิตว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ในส่วนนี้เพราะการมีบัตรเครดิตหมายถึงการนำเงินในอนาคตมาใช้เปรียบเสมือนการยืมเงินจากธนาคารเพื่อมานำมาใช้จ่ายก่อนและจ่ายคืนทางธนาคารหลังครบรอบบิลชำระ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอิสระ Freelance เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น การค้าขาย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีสลิปเงินเดือนเป็นใบเบิกทางในการสมัครบัตรเครดิตแต่คุณเองก็สามารถรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการสมัครบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นที่

 
เจ้าของกิจการ

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการลักษณะไหนก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีสลิปเงินเดือนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการยืนยันถึงแหล่งที่มาของรายได้และความมั่นคงทางการเงินแต่เอกสารในการจดทะเบียนบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่สามารถบอกประเภทของธุรกิจและใช้ยืนยันแหล่งที่มาของเงินได้โดยจำเป็นต้องเตรียมเอกสารทางการเงินนั่นก็คือ

  1. สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  2. สำเนา statementบัญชี ธนาคารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อชี้แจงรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
  3. สำเนา statementบัญชีส่วนตัวของตัวคุณเองเพื่อแสดงยอดรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน

และถ้าหากใครเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กล่าวมาในขั้นต้นคุณสามารถนำบัญชีเงินฝาก บัญชีกระแสรายวันหรือวงเงินกู้หมุนเวียนในธุรกิจของธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตกับธนาคารนั้น  โดยแนะนำให้คุณหมั่นอัพเดทBook Bank อย่างสม่ำเสมอและมีการนำเงินเข้าบัญชีตลอดเวลาเพื่อให้การไหลเวียนของเงินมีความสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองแต่คุณมีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจ คุณสามารถนำStatement บัญชีส่วนตัวของคุณเพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายในการยื่นขออนุมัติบัตรเครดิตนอกจากนี้ควรแนบเอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทางธนาคารนำไปประกอบการพิจารณาเพราะในส่วนนี้ทางธนาคารจะตรวจสอบว่าคุณมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถเตรียมเอกสารได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  3. สำเนา statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจอย่างน้อยย้อนหลัง 6 เดือน
  4. สำเนา statement บัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณเองย้อนหลัง 6 เดือน

โดยผู้ที่มีรายได้มีแหล่งที่มาจากการถือหุ้นแนะนำให้คุณสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารที่บริษัทที่คุณถือหุ้นอยู่ใช้บริการเพื่อความสะดวกและโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากของบริษัทหรือบัญชีการซื้อขายหุ้น โดยสามารถเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับอนุมัติบัตรเครดิตได้อย่างรวดเร็ว

อาชีพอิสระ หรือ freelance

สำหรับใครที่กำลังทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ทั้งหลายที่ไม่มีเงินเดือนประจำและสลิปเงินเดือนเหมือนพนักงานบริษัท หลายท่านอาจเกิดความกังวลใจในการยื่นขออนุมัติบัตรเครดิตเพราะบ่อยครั้งถูกปฏิเสธเนื่องจากมีแหล่งที่มาของเงินไม่ชัดเจนแต่ทราบหรือไม่ว่าคุณเองก็สามารถขอบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่คุณแสดงแหล่งที่มาของรายได้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าคุณจะรับเงินสดโดยไม่ผ่านการโอนทางธนาคาร แนะนำให้ทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินให้คุณนำเงินเข้าบัญชีทันทีเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเงินอย่างสม่ำเสมอและดึงเงินที่ฝากเข้าไปในบัญชีออกมาใช้จ่ายตามความจำเป็น โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาบัตรเครดิตนั้นก็คือ

  1. Statement บัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณเองแสดงยอดเงินย้อนหลัง 6 เดือน
  2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (ทวิ 50)เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงรายได้ปีล่าสุด

เนื่องจากอาชีพฟรีแลนซ์หรือการประกอบอาชีพอิสระเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่เข้าข่ายในหัวข้อนี้เราจึงมีเทคนิคดีๆมานำเสนอเพื่อให้คุณได้รับอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตได้ง่าย ซึ่งเทคนิคง่ายมากอย่างที่กล่าวมาในขั้นต้นไม่ว่าคุณจะได้รับเงินมาจากช่องทางไหนเป็นการรับเงินสดและไม่ว่าจะยอดมากน้อยแค่ไหน แนะนำให้คุณนำเงินที่ได้รับจากการทำงานฝากเข้าบัญชีทันทีและกดออกมาใช้เมื่อคุณต้องการ เพราะการเดินบัญชีตลอดเวลาในทุกเดือนเป็นการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่ายอดเงินจะเท่าไหร่ หากมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอนั่นทำให้ธนาคารมองเห็นว่าคุณมีรายได้ที่แน่นอนเข้ามาตลอดเวลา ซึ่งฟรีแลนซ์บางท่านเงินไหลเวียนในบัญชีมากกว่าพนักงานบริษัทด้วยซ้ำ และอาชีพฟรีแลนซ์ท่านไหนที่มีการเก็บเงินเป็นกิจจะลักษณะผ่านบัญชีบัญชีเงินฝากหรือการซื้อหุ้นคุณสามารถนำหลักฐานในส่วนนี้มาประกอบในการยื่นขออนุมัติบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน

เห็นได้ว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานที่มีหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนที่ชัดเจน คุณเองก็สามารถมีบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน โดยโอกาสที่ทางธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตมีความเป็นไปได้สูงหากคุณสามารถทำตามเทคนิคของเราที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครบัตรเครดิตและไม่แน่เงินสินเชื่อบัตรเครดิตของคุณอาจจะได้วงเงินที่สูงมากกว่าพนักงานบริษัททั่วไปเสียอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.