ประกันภัย

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7 ออมง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ เริ่มต้นออมเดือนละ 1,980 บาทแค่ 7 ปีรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186,000 บาท กับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพ พนักงานบัญชี บริษัทเอกชน • ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ • ซื้อประกันชีวิต ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เดือนละ 1,980 บาท รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ • รับเงินจ่ายคืน 3%= 3,000บ.ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1-7 • รับเงินจ่ายคืน 5%= 5,000บ.ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่8-13 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186% รับผลประโยชน์คุ้มค่า • รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 145% • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 186,000 บาท • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน ...

Read More »

Samsung Smile Life ประกันชีวิต

Samsung Smile Life ประกันชีวิต

Samsung Smile Life ประกันชีวิต “ตอบโจทย์การออม คุ้มครองบุคคลสำคัญ ลดหย่อนภาษี เพื่อการศึกษาบุตร ชำนาญเพื่อการเกษียณ..” ซัมซุงสไมล์ไลฟ์ (2) ให้เงินคืนรวมสูงสุด 220%* และรับความคุ้มครองสูงสุด 200%* ชีวิตเปี่ยมสุข ยิ้มได้ จากผลตอบแทน และความคุ้มครองตลอด 20 ปี *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย การวางแผนในการออม ช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคง รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 4 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น ราย 1 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี ผลประโยชน์ที่ได้รับ ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ...

Read More »

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy AXA

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy AXA

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป iHealthy ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์ ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำ สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผล บังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ...

Read More »

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพตรงใจ และ สุขภาพสุขคุ้ม

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” แผนประกันสุขภาพตรงใจ ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าที่คุณคิด ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ตรงใจกับ ค่าชดเชยรายได้ ตรงใจกับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ ตรงใจกับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย สัญญาหลัก 12PL ชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก 12 ปิ จากนั้นชำระเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพสูงสุด ( ทั้งแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” ) อายุ 6-15 ปี สูงสุดแผน Gold อายุ 16-55 ปี สูงสุดแผน Platinum อายุ 56-60 ปี สูงสุดแผน Platinum ( แต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง WP และไม่มีการคิดเบี้ยประกัน ...

Read More »