สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท เเคปปิตอล สำหรับผู้มีรายได้ประจำ โปรโมชั่นพิเศษ ! ดอกเบี้ยเพียง 12.99% ต่อปี นาน 5 เดือนเเรก* อัตราดอกเบี้ยเเบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย ฟรี ! ค่าอากรเเสตมป์ วงเงินอนุมัตืสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ สามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ 60 เดือน ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับอนุมัติ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเเละค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ เดือนที่ 1 – 6 เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวม <60,000 15% 13% 28% 15% 13% 28% 12-60 60,000 – 99,999 12.99% ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย จุดเด่น 1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 2. ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 4. ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน 5. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดกานเงินกู้   อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือนเลือกได้ ผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 15.99% 17.99% 20% 12, 18, 24, 36, 48, 60 80,0001 – 240,000 บาท 21% 22% 24% 20,0001 – 80,000 บาท 25% 26% 26% 10,000 – ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช คุณสมบัติของ UOB I-Cash อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท* ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน *เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภทของผู้สมัคร พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป 20,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา เจ้าหน้าที่บริษัท 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง) 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้) 4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 1 ปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 24 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 36 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%, 12%, 15% และ 18% สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช วันนี้ – 31 ธันวาคม ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารทหารไทย สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น ลดดอก เมื่ออนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้สมัคร ดังนี้ รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี ) พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ 15,000 – 30,000 27% 28% 30,001 – 50,000 ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง ผ่อนน้อย สบายนาน…น..น ถึง 84 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และ 72 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ พิเศษสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง ที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารธนชาต สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเจ้าของกิจการ ลูกค้าได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส เป็นสินเชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 20,000 – 49,999 28.0% 50,000 – 99,999 25.5% 100,000 – 199,999 23.5% 200,000 บาทขึ้นไป 21.5% อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารยูโอบี สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท* ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยต่อปี พนักงาน ประจำ 15,000-25,000 28% 25,001-50,000 24.75% 50,001-100,000 22.75% >100,000 19.99% เจ้าของกิจการ 20,000-50,000 28% 50,001-100,000 24.75% ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช

สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร : บริษัท บัตรกรุงไทย สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่ออนุมัติธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย หรือตามธนาคารที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ และระยะเวลาชำระคืน ตั้งแต่ 12-60 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช คิดอัตราดอกเบี้ย คิดแบบ ลดต้น ลดดอก สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดได้ โดยเคทีซีจะไม่คิดค่าปรับ หรือค่าธรมเนียมใด ๆ อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาผ่อนชำระ 15,000 ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้ ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ · โอนหนี้ สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารซิตี้แบงก์ สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้ สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้ ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก ระยะเวลาการผ่อนชำระเลือกได้สูงสุด 60 เดือน เพื่อการผ่อนจ่ายที่น้อยกว่า ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อใน 1วันทำการ สามารถส่งใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้ ผ่านเครื่องแฟกซ์ หรือสแกนส่งทางอีเมล์ เพื่อทราบผลการอนุมัติเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ น้อยกว่า 100,000 28% 28% 100,000-149,999 25% 26% 150,000-199,999 24% 25% 200,000-299,999 21% ...

Read More »