Tag Archives: ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “หนี้สิน”

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “หนี้สิน”

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “หนี้สิน”

สำหรับหลายคนที่ใช้เงินเกินตัวนั้น ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นหนี้สินนอกระบบกันเลยก็ว่าได้ ทำให้โดนทวงถามหนี้กันอยู่บ่อย ๆ และบางครั้ง ผู้ที่ได้ทำการทวงหนี้ ก็ยังมีการนำข้อมูลของการเป็นหนี้ไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง ทำให้เราสร้างความอับอายได้ ซึ่งเป็นแรงกดดันให้เราต้องหาเงินมาทำการชำระหนี้ดังกล่าวนั่นเอง เพื่อไม่ให้ถูกข่มขู่ จนเกิดเป็นเรื่องการสูญเสีย ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยว่า หากเราเป็นหนี้จะต้องมีการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไรบ้าง 1. เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ติดต่อกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของบัตรเครดิต สำหรับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจาก ก่อนที่จะมีกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้ขึ้นมาฉบับหนึ่ง ทางเจ้าหนี้มักจะมีการติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงาน หรือนายจ้าง และทำการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวหนี้สินของลูกหนี้บัตรเครดิต เพื่อให้ลูกหนี้ ได้รับความอับอาย แต่ทางกฎหมายใหม่นี้ ได้มีการอนุญาตทำการติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อ มีเพื่อน ๆ มาถามที่อยู่และสถานที่ทำงานของลูกหนี้ 2. เจ้าหนี้ไม่ควรติดต่อนอกเวลา ในการติดต่อลูกหนี้ทางโทรศัพท์ จะสามารถทำการติดต่อได้ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ แต่จะต้องติดต่อภายในเวลา 8.00น. – 20.00น. และในช่วงวันหยุดราชการ ก็ต้องมีการติดต่อภายใน 8.00น.-16.00น. ตามที่ทางคณะกรรมการได้มีการประกาศออกมา เพื่อทำการชำระหนี้สินนั่นเอง 3. ห้ามมีการทวงถามหนี้สิน โดยใช้วิธีการไม่สุจริต ซึ่งวิธีการที่ไม่สุจริต ในการทวงถามหนี้ นั่นก็คือ การข่มขู่ หรือการใช้ความรุนแรง ในการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ทางด้านทรัพย์สินของลูกหนี้  ...

Read More »