Tag Archives: สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท เเคปปิตอล สำหรับผู้มีรายได้ประจำ โปรโมชั่นพิเศษ ! ดอกเบี้ยเพียง 12.99% ต่อปี นาน 5 เดือนเเรก* อัตราดอกเบี้ยเเบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย ฟรี ! ค่าอากรเเสตมป์ วงเงินอนุมัตืสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ สามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ 60 เดือน ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับอนุมัติ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเเละค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ เดือนที่ 1 – 6 เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวม <60,000 15% 13% 28% 15% 13% 28% 12-60 60,000 – 99,999 12.99% ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย จุดเด่น 1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 2. ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 4. ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน 5. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดกานเงินกู้   อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือนเลือกได้ ผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 15.99% 17.99% 20% 12, 18, 24, 36, 48, 60 80,0001 – 240,000 บาท 21% 22% 24% 20,0001 – 80,000 บาท 25% 26% 26% 10,000 – ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB I-Cash)

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB I-Cash) คุณสมบัติของ UOB I-Cash อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท* ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน *เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภทของผู้สมัคร พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป 20,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา เจ้าหน้าที่บริษัท 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง) 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้) 4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน ...

Read More »

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 1 ปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 24 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 36 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%, 12%, 15% และ 18% สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช วันนี้ – 31 ธันวาคม ...

Read More »